O konferencji

Terminarz / Program Ramowy

Terminarz
 • 30.09.2016 Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz ze streszczeniem artykułów

 • 14.10.2016 Informacja o akceptacji streszczenia

 • 20.10.2016 Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji

 • 30.10.2016 Wniesienie opłaty za udział w Konferencji

Dzień 1 02.12.2016
 • od 16:00 - Rejestracja Uczestnikow

 • 19:00 - Kolacja / Koleżeński wieczór

Dzień 2 03.12.2016
 • 08:00 - 09:00 - Śniadanie

 • 10:00 - 11:30 - Sesja I

 • 11:30 - 12:00 - Przerwa

 • 12:00 - 13:30 - Sesja II

 • 13:45 - 14:45 - Obiad

 • 15:00 - 16:30 - Sesja III

 • 16:30 - 19:00 - Czas wolny

 • 19:00 - Uroczysta kolacja

Dzień 3 04.12.2016
 • 08:00 - 09:00 - Śniadanie

 • 10:00 - 11:30 - Sesja VI

 • 11:30 - Zakończenie Konferencji

 • 12:00 - 13:00 - Obiad

Zakres Tematyczny

 • ważność czynników misji organizacji (jakość, koszty, czas, bezpieczeństwo, morale),
 • czynniki strategiczne organizacji,
 • metody ujawniania problemów produkcyjnych / usługowych,
 • produkcja / usługi „dokładnie na czas”,
 • wyrównanie obciążenia maszyn, ludzi (poziomowanie),
 • postępowanie po wykryciu problemów produkcyjnych / usługowych,
 • standaryzacja zadań, procesów, wyrobów,
 • metody kontroli jakości (znaczenie kontroli wizualnej),
 • relacje człowiek – technologia, innowacyjność procesowa,
 • style kierowania, cechy kierowników,
 • systemy motywacyjne – satysfakcja pracowników/klientów,
 • kultura organizacji,
 • style pracy menedżerów,
 • metody podejmowania decyzji,
 • zarządzanie, doskonalenie oparte na wiedzy,
 • metody, technologie doskonalenia ludzi, procesów, wyrobów.

Komitet Organizacyjny

 • prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski - Przewodniczący
 • mgr Stanisław Ignacy Szczepaniak - Wiceprzewodniczący
 • mgr Bartłomiej Szymczyk - Sekretarz
 • mgr Dorota Bochnacka
 • mgr inż Michał Major

Komitet Naukowy

 • Prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski (PL) - Przewodniczący
 • Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk (PL)
 • Dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk (PL)
 • Dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚK (PL)
 • Dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚK (PL)
 • Prof. Ing. Martina Blaskova (SK)
 • Prof. Ing. Martina Blaskova (SK)
 • Prof. Ludwik Kunz (CZ)
 • Prof. Olena J. Shevtsova (UA)
 • Prof. János Takács (HU)
 • Prof. Katarzyna Szołtysek (PL)
 • Prof. Bolesław Rafał Kuc (PL)
 • Prof. Denis Jelačić (HR)
 • Prof. Vasyl. H. Gerasimchuk (UA)
 • Prof. Renata Nováková (SK)
 • Dr. sc. Miroslav Drljača (HR)
 • Prof. Natasza Naprstkova (CZ)
 • Prof. Zuzana Tucková (CZ)
 • Ing. Adam Torok (HU)
 • Ing. Alberto di Taranto (IT)
 • Dr inż. Szymon Dziuba (PL)
 • Dr inż. Agnieszka Czajkowska (PL)
 • Prof. Tomasz Lipiński (PL)
 • Dr Sergii Kasian (UA)