VIII Międzynarodowa Konferencja
TOYOTARYZM W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

Best Western Grand Hotel****, Kielce ul. Sienkiewicza 78

Pozostało do rozpoczęcia

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji nt.:

TOYOTARYZM W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

organizowanej przez Wydział Zarzadzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Fundację na rzecz rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Województwie Świętokrzyskim.

Konferencja odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia 2016 r. Wydarzenie zorientowane jest na integrację środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz pogłębienie współpracy między ośrodkami akademickimi, sektorem badań i biznesem.

Konferencja ma na celu umożliwienie wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń naukowo-badawczych. Przedstawienie wyników prowadzonych prac przez jednostki naukowe, centra technologiczne, przedsiębiorstwa, które ukierunkowane są na rozwój i innowacyjne wdrożenia rynkowe. Konferencja będzie przebiegała w formie dyskusji panelowych.

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich osiągnięć prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów z obszarów badawczych szczegółowo określonych w komunikacie (www.konferencja.tu.kielce.pl/komunikaty).
Sympozjum odbędzie się w Best Western Grand Hotel**** w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski,
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Wydział Zarządzania i Modelowania KomputerowegoFundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Woj. Świętokrzyskimi